Yachtsnickeriets tjänster

Vi utför det mesta när det gäller träbåtar.

Yachtsnickeriet erbjuder:
Nybyggnad
Mastbygge
Inredning
Försäkringsreparationer
Renoveringar
Träbåtsbesiktning och värdering
Konsultationer och renoveringsplaner
Konstruktion och projektledning
Vinterförvaring med fullservice i samarbete med Linds båtvarv